pfbj.net
当前位置:首页>>关于文言文咏雪中,集 骤 乐是什么意思的资料>>

文言文咏雪中,集 骤 乐是什么意思

内集:家庭聚会。集:聚会。 俄而雪骤:一会雪下大了。骤:(形容雪)大、猛。 公大笑乐:谢太傅高兴得笑了。乐: 高兴。 【 公大笑乐可以有三种理解: 1、笑前喻,乐后喻——笑,是嘲笑兄子胡儿的回答,乐,则是对兄女谢道韫的回答感到满意。 2、...

文言文咏雪中欣然的然是用于词尾,表示状态 谢太傅/寒雪日/内集,与儿女/讲论文义。俄而/雪骤,公/欣然曰:"白雪纷纷/何所似?"兄子胡儿曰:"撒盐空中/差可拟。"兄女曰:"未若柳絮/因风起。"公/大笑乐。即公大兄/无奕女,左将军/王凝之/妻也。 翻译 ...

拟:相比 《咏雪》原文 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 《咏雪》译文 一个寒冷的雪天,谢太傅把...

公,是古代对有地位的男子的尊称。本文中人的公是指谢安。 言语第二之七十一、咏雪之才 (原文)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐...

差,大致,差不多。 1、作品原文: 《咏雪》 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:"白雪纷纷何所似?"兄子胡儿曰:"撒盐空中差可拟。"兄女曰:"未若柳絮因风起。"公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 2、译文: 谢太傅...

《咏雪》原文及译文 原文: 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 译文: 一个寒冷的雪天,谢太...

yǒng xuě 《咏雪》 xiè tài fù hán xuě rì nèi jí,yǔ ér nǔ jiǎng lùn wén yì.é ér xuě zhòu, 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义.俄而雪骤, gōng xīn rán yuē:“bái xuě fēn fēn hé suǒ sì?“xiōng zǐ hú ér yuē: 公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄...

一个寒冷的雪天,谢太傅把家人聚会在一起,跟子侄辈的人谈诗论文。 【原文】 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,...

寒雪日内,这几个字都是名词作状语。 言语第二之七十一、咏雪之才 (原文)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左...

诗词原文 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。[1] [编辑本段]注释译文 (1)谢太傅:即谢安(32...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pfbj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com